Google+ Kursevi Engleskog jezika
Home Engleski jezik
Kursevi Engleskog jezika PDF Štampa El. pošta

5

 

Polazeći od toga da je osnovni cilj kurseva engleskog, kao i svakog drugog jezika, sticanje rutine u usmenoj i pisanoj kominikaciji, težimo da polaznicima što jasnije teorijski približimo lingvističke i kulturološke osnove jezika, i da kroz intenzivne načine primene znanja o tim osnovama kroz raznovrsna vežbanja postignemo osnovni cilj učenja jezika.

 

7

Nastava se organizuje za sve uzraste po naprednim klasičnim i savremenim metodološkim principima. Uključeni su najuspešniji programi vodećih izdavača učila engleskog jezika (Cambridge, Oxford, Longman, MacMillan), obezbeđeni radni listovi za dodatno vežbanje jezičkih veština, audio i video sadržaji, učenje preko računara, kao i sadržaji za učenje i sticanje jezičke rutine kroz zabavu.

 

Okosnica rada je sa udžbenikom i radnom sveskom programa za koji nastavnik proceni da najbolje doprinose sticanju komunikacijskih sposobnosti. Sadržaji odabranog programa bivaju praćeni dodatnim radnim listovima iz gramatike i vokabulara, odgovarajućim vežbama razumevanja i govorne i pisane komunikacije, kao i dopunskim štivima u vidu mini lektira, koja zbog zanimljivosti svoje sadržine dodatno motivišu polaznike, čine da strani jezik postane još veći izazov, i da ga istražuju i koriste i van nastave, i da ga sve više doživljavaju kao deo sebe i kao maternji jezik. Prateći audio sadržaji pomažu polaznicima da se upoznaju sa živim, upotrebnim jezikom kroz različite dijalekte govornika engleskog kao maternjeg, kao i kroz načine na koje ga stranci 3govore. Prateći video sadržaji, angažujući čula vida i sluha, daju priliku da se stvori čvrst jezički kontekst, i čine jezička saznanja i praksu još trajnijim; velika su pomoć u nedostatku konteksta engleskog govornog područja. Pored štampanih rečnika, polaznici se upućuju i obučavaju za korišćenje elektronskih dvojezičnih, jednojezično-opisnih i rečnika izgovora na računarima, što nas uvodi u priču o upotrebi računara u nastavi jezika. Sem korišćenja rečnika, na računarima se rade interaktivni kursevi jezika, testiranje i korišćenje zabavnih jezičkih sadržaja sa samog računara i Interneta, čime polaznici, uz usmeravanje nastavnika, mogu da se bave i kod kuće. Ovime strani jezik, pored dimenzija obaveze i izazova, dobija i dimenzije inspiracije i zabave u slobodnom vremenu, i još više postaje deo onih koji ga uče. U ambiciji da znanje ne bude moranje, već pitanje interesovanja, a ocena ne ucena, već procena, testiranja se, kao i ostatak nastave obavljaju u atmosferi bez straha i tenzije. Rezultati čestih testiranja predstavljaju evaluacije koje služe samo tome da se polazniku ukaže na njegov napredak, kao i na propuste, na koje bi trebalo da se posebno koncentiše da bi se približio optimumu znanja za svoj nivo.6Bilo koja materija, a posebno jezik, ne mogu da se uče u napetoj atmosferi. A, ako želimo da se jezik ne samo poznaje, već i reprodukuje, aktivno koristi, mora da se uči u opuštenoj, kolegijalnoj i drugarskoj atmosferi, atmosferi poverenja. I nastavnik i polaznici su na istom zadatku, samo sa različitom raspodelom rada. Verujemo da je to najprijatniji i najefikasniji način do uspeha.


Tematski, kurikulum obuhvata opšti i poslovni engleski, kao i sledeće nivoe znanja:

 

 

OPŠTI KURSEVI

nivoi1PRIPREMNI TEČAJEVI ZA POLAGANJE MEĐUNARODNIH ISPITA
KEMBRIDŽKOG UNIVERZITETA (CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS)

nivoi2
nivoi3

Pored redovnih provera znanja, na kraju svakog kursa,
polaznici polažu završni ispit, i stiču validan sertifikat.

Važno!

Od ove školske godine, organizujemo

PRIPREME ZA POLAGANJE ISPITA IZ ENGLESKOG NA MALOJ MATURI.

Kurseve vodi Vladimir Petrović, profesor engleskog jezika i književnosti.