Google+ Cena neznanja
Home ECDL Cena neznanja
Cena neznanja PDF Štampa El. pošta

ECDL pomaže da se smanje troškovi nepoznavanje računara u Italiji. 


Sertifikovana kompetencija ECDL-a u osnovi kompjuterskim veštinama može da pomogne da se smanje tekući troškovi za firme, prema rezultatima jednog velikog novog istraživanja.

Široko sprovedenu studiju „Cena neznanja u informacionom društvu“ napisali su istraživači sa Univerziteta SDA Bocconi u Milanu. Ona je otkrila to da italijanski radnici u proseku troše šesnaest dana u godini na probleme sa računarima, što ekonomiju ove zemlje košta 15 milijardi evra godišnje. Ali, istraživači su takođe otkrili da osnovno pripremanje u ECDL-u može da pomogne da se drastično smanji ovaj trošak nepoznavanja računara putem dramatičnog povećanja efikasnosti zaposlenih koji koriste računare.

Istraživači su „nepoznavanje računara“ definisali kao ekonomsku posledicu odlaganja realizacije računarskog opismenjavanja radne snage. Jedan od glavnih ciljeva studije bio je taj da kvantitativno proceni trošak koji nepoznavanje računara može da nosi privredi i italijanskoj ekonomiji. U detaljnom uvidu, otkriveno je da 70% gubitka vremena na probleme sa računarima ima veze sa aplikacijama koje su uključene u obuku koje polaznike priprema za sertifikaciju ECDL-a.

U okviru svog istraživanja, analitičari su oceni računarske veštine oko 200 ljudi, sakupljenih među studentima Univerziteta Bocconi i zaposlenih u srednjim i velikim preduzećima. Učesnici su radili isti test pre i nakon okončanja pripremnog tečaja za sticanje ECDL-a. Napredak u individualnoj produktivnosti bio je vidan, u rasponu od 20% i 40%, u zavisnosti od početnog nivoa veština.

Istraživači su takođe otkrili da problem računarske pismenosti varira na bazi veličine organizacije, preduzeća ili javne ustanove. Najkritičnije oblasti, primećeno je u studiji, su italijanska mala i srednja preduzeća, kod kojih su ekonomski pritisci jači, ali gde takođe postoje kulturološke prepreke koje treba prevazići.

„Rezultati istraživanja su vrlo indikativni“, rekao je David Carpenter, izvršni direktor ECDL-F. „Oni pružaju dalje dokaze za to da dok nedostatak ključnih računarskih veština može da stvori posledice za privredu jedne nacije, obuka koja vodi do sertifikacije ECDL-a nudi jasno rešenje“.

Istraživači su rekli da iako jedno od dvoje ljudi u radničkoj klasi Italije koristi računar na radnom mestu, samo 18% radne snage je imalo osnovnu obuku, u poređenju sa ukupnom evropskom cifrom od 27%.

Franco Filippazzi, programski menadžer za implementaciju ECDL-a u Italiji, zapazio je da sve veća popularnost ECDL-a pomaže da se prevaziđe ovaj manjak u veštinama. Nakon dogovora sa ministarstvom obrazovanja i Organizacijom rektora italijanskih univerziteta, većina univerzitetskih studenata prve godine će pohađati ECDL, što je razvoj situacije za koji se očekuje da će dovesti do ozbiljnog napretka u osnovnim računarskim veštinama među italijanskom radnom snagom.