Google+ ECDL - Start program
Home ECDL ECDL - Start program
ECDL - Start program PDF Štampa El. pošta

ECDL - START seminar obuhvata sledeća područja

 • Hardware
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • Internet

 

130 ČASOVA 22.900,00 din ...

 

 

Modul 1 - Osnove informacionih tehnologija
Ovaj modul podrazumeva upoznavanje sa terminologijom, osnovama arhitekture kompjutera, opštim postavkama primene, pa i zakonskim obavezama i opšte prihvaćenim normama pri korišćenju kompjutera.

 • Komponente kompjutera
 • Konceti operativnih sistema
 • Arhitektura sistema
 • Osnovne postavke komunikacije sa kompjuterom
 • Multimedia
 • Informacione tehnologije i društvene norme
 • Zdravlje i bezbednost
 • Budućnost informacionih tehnologija i još...


Modul 2
- Korišćenje i podešavanje kompjutera (operativni sistem)
Ovaj modul se odnosi na tzv. "interfejs" na relaciji između kompjutera i korisnika, kao i na koncepte organizacije i upravljanja informacijama smeštenim na kompjuteru ili raspoloživim na mreži na koju je kompjuter priključen. 

 • Struktura fascikli
 • Kopiranje, premeštanje, brisanje
 • Kreiranje i modifikovanje fascikli
 • Formatiranje diskova
 • Pokretanje i korišćenje aplikacija
  i još...


Modul 3 - Obrada teksta 
Ovaj modul obuhvata korišćenje jednog od softverskih paketa za obradu teksta (korisnici obično zahtevaju Microsoft Office Word):

 • Osnovni koncepti
 • Otvaranje, čuvanje i brisanje datoteke
 • Podešavanje stranica
 • Unos teksta
 • Kopiranje, premeštanje i brisanje teksta
 • Formatiranje teksta i pasusa
 • Nabrajanje (brojčane i druge oznake)
 • Tabele
 • Prelom dužih dokumenata
 • Zaglavlje i fusnote
 • Rad sa ćelijama
 • Automatsko formatiranje
 • Spajanje i brisanje ćelija
 • Unos grafičkih elemenata
  i još...


Modul 4 - Tabelarni pregledi i analize
Tabelarni pregledi su moćan i fleksibilan poslovni alat. U ovom modulu se uči kako se korisit Excel ili sličan softverski paket za evidenciju prodajnih i/ili budžetskih podataka, obavljanje analiza baziranih na tzv. "šta-ako" konceptu i sl.

 • Izbor, unošenje i pretraživanje podataka
 • Formatiranje pregleda
 • Automatske opcije
 • Definisanje formula
 • Podešavanje stranica i štampanje
 • Principi modeliranja
 • Apsolutno i relativno adresiranje
 • Povezivanje pregleda
  i još...


Modul 7 - Internet i mrežne usluge
Konačno, mora se naučiti i koncept umrežavanja koji je danas okosnica praktično svake poslovne (ali i slične) komunikacije širom sveta.

 • Priključivanje na Internet i "surfovanje"
 • Omiljene adrese
 • Reorganizovanje foldera
 • Rad sa e-mailom, adrese, prijem i slanje
 • Prosleđivanje poruka, prilozi i drugi servisi e-maila
  i još...