Google+ Način polaganja
Home ECDL Način polaganja
Način polaganja PDF Štampa El. pošta

Vreme za polaganje testa je 45 minuta. Zabranjena je bilo kakva pomoć prilikom polaganja testa. Testove pregleda akreditovani ispitivač i ocenjuje prema navedenom načinu ocenjivanja.

 

MODUL 1 - NAČIN POLAGANJA I OCENJIVANJE TESTOVA

Kod pitanja sa tekstualnim sadržajem postoji mogućnost da tačnih odgovora bude nijedan, jedan ili više, čak sva četiri.

Svako tekstualno pitanje na koje ste tačno odgovorili nosi 1 bod, a pitanje sa tabelom 4 boda.

Kod tekstualnih pitanja samo potpuno tačni odgovori donose 1 bod.

Delimicno tačni odgovori se ne uzimaju u obzir prilikom bodovanja.

Kod tabelarno formulisanih pitanja dobijate onoliko bodova koliko imate tačnih odgovora.

Maksimalni broj bodova koji možete da dobijete na testu je 32.

Da biste položili test, potrebno je da imate najmanje 19 bodova.

 

MODUL 2 - NAČIN POLAGANJA I OCENJIVANJE TESTOVA

Svaki deo zadatka (A, B, C i D) nosi 25 bodova. Brojevi u zagradama označavaju bodove za uspešno obavljene operacije. Broj bodova koji kandidat može da dobije za uspešno izvršene operacije je 4 ili 5, odnosno 12 bodova za kreiranje strukture foldera. Bodovi se ne mogu deliti čak ni ako kandidat delimično tačno izvrši zadatu operaciju.

Da bi ste položili test, potrebno je da imate najmanje 80% bodova.

 

MODUL 3 - NAČIN POLAGANJA I OCENJIVANJE TESTOVA

Kandidat dobija jedan štampani tekst. Njegov zadatak je unošenje teksta, a zatim njegova obrada tako da, što je moguće više liči na prvobitan tekst.

Tokom obrade teksta kandidat treba da prepozna alate koji su korišćeni prilikom sastavljanja zadatka za što mu stoji na raspolaganju priloženi spisak operacija. Ako se pojedini problemi mogu rešiti i na način koji ne sadrži spisak operacija, i kandidat ne koristi zabranjenu operaciju, prilikom ocenjivanja se i takvo rešenje može prihvatiti.

Ako zadatak sadrži i sliku, kandidat nije dužan da koristi istu sliku, može se poslužiti i bilo kojom drugom slikom.

Gotov dokument kandidat treba da snimi pod imenom i na mesto koje je ispitni centar odredio, a zatim da odštampa na dati štampač.

Kandidat tokom rešavanja zadatka treba da obavi osnovne i napredne operacije. Potrebno je da uradi najmanje 90% osnovnih i 50% naprednih operacija. Unošenje teksta se ne boduje.

Zabranjena operacija:

Podešavanje teksta višekratnom upotrebom razmaka. Neadekvatno korišćenje tastera Enter (kraj pasusa). Podešavanje razmaka između pojedinih pasusa ne spada ovde.

Vreme za rešavanje zadatka je 45 minuta.

Može se koristiti samo izabrani program, pomoćni alati ne.

Ispitivač proverava odgovore i boduje ih prema međunarodno prihvaćenim principima. Odgovori se ocenjuju primenom određenih granica tolerancije.

 

MODUL 4 - NAČIN POLAGANJA I OCENJIVANJE TESTOVA

Svaki zadatak sadrži 10 osnovnih i 3 napredne operacije. Da bi test bio uspešan, kandidat mora da obavi 90% osnovnih operacija i 2 od 3 napredne operacije, a u nekim slučajevima treba rešiti 50% zadatka.

Kod onih osnovnih zadataka, gde treba rešiti 2 podzadatka, koji nisu vezani za kreiranje formula - procenti mogu da se dele (2x5%), a kod onih zadataka koji zahtevaju kreiranje formule - procenti se ne mogu deliti.

Za napredne operacije, gde treba uraditi dijagram, dobija se 35% ako je dijagram zadatog tipa, urađen na zadati način, sadržaj odgovara podacima iz tabele i položaj dijagrama ne pokriva ćelije sa podacima. U delu koji se odnosi na formatiranje dijagrama, kandidat može da osvoji 3 x 5%. Na taj način kandidat može ostvariti 50% naprednih operacija i položiti test. Druge dve napredne operacije iz zadatka, u tom slucaju, nose po 25%.

U zadacima koji ne sadrže dijagram bodovi se ne mogu deliti

Kod zadataka koji se ne odnose na kreiranje dijagrama svaki deo zadatka nosi isti broj procenata tj. da bi se test položio, kandidat mora tačno da uradi 2 od 3 dela zadatka.

Zadaci u kojima su korišćene zabranjene operacije se ne priznaju.

U zadacima u kojima se zahtevaju računske operacije, moraju se koristiti funkcije iz programa!

Testove pregleda ispitivač i ocenjuje prema navedenom načinu ocenjivanja.

U svakom zadatku su izričito naznačena polja i regioni u kojima moraju da se obave zadate operacije i kandidat to mora da poštuje.

 

MODUL 5 - NAČIN POLAGANJA I OCENJIVANJE TESTOVA

U delu A, kandidat treba da kreira bazu podataka, tabele i unese podatke prema zahtevima iz zadatka tako da se na njih mogu nadovezati ostali delovi zadatka. Ovaj deo nosi 50% bodova.

U drugom delu (B) zadatka kandidat dobije od ispitnog centra bazu podataka nad kojom će izvršavati zahtevane operacije. I ovaj deo zadatka nosi 50%.

Ime tabele, upita, forme ili izveštaja treba da bude isto kao što je zadato u zadatku.

Ako se u B delu zahteva kreiranje forme, onda ime forme, upita ili izveštaja mora biti isto kao i ime tabele.

Navedeni bodovi za operacije u zadatku, ne mogu se deliti.

Kandidat je položio ispit ukoliko ostvari 80% bodova.

Zabranjena je bilo kakva pomoć prilikom polaganja testa.

Testove pregleda ispitivač i ocenjuje prema navedenom načinu ocenjivanja.

 

MODUL 6 - NAČIN POLAGANJA I OCENJIVANJA TESTOVA

Prilikom kreiranja slajdova koristite uvek šablon koji ste kreirali, ukoliko u zadatku nije drugačije specificirano.

Kod zadatih dimenzija pravougaonika prvi broj uvek označava širinu, a drugi visinu.

Dimenzije sladova treba da budu prilagođene rezoluciji ekrana, ukoliko drugačije nije naznačeno u zadatku.

U zadacima koji zahtevaju unos teksta koristite font Courier New.

Svako pitanje vredi isti broj bodova.

Da bi kandidat položio test, potrebno je da ispravno uradi 80% od zadatih operacija.

Nije dozvoljeno korišćenje drugih programa prilikom rešavanja zadatka.

Testove pregleda akreditovani ispitivač i ocenjuje prema navedenom načinu ocenjivanja.

 

MODUL 7 - OPŠTE SMERNICE ZA REŠAVANJE I OCENJIVANJE

A: Komunikacije

U ovom delu, kandidat treba da reši zadatke koji se odnose na komunikaciju putem elektronske pošte Prema uputstvu iz zadatka prima, šalje ili prosleđuje elektronsku poštu, odnosno izvršava određena podešavanja u programu za rad sa elektronskom poštom.

B: Informacije

U ovom delu, kandidat treba da pronađe zadati podatak, tekst, sliku ili stranicu na internetu i rezultat pretraživanja proslediti elektronskom poštom.

Test centar može da traži da se umesto slanja poruke sa rezultatom pretraživanja, taj rezultat odštampa.

Svaki deo testa nosi 50% bodova. Potrebno je da rešite oba dela zadatka. Da bi ste položili potrebno je da ukupan broj osvojenih bodova bude 80%.

Testove pregleda ispitivač i ocenjuje prema navedenom načinu ocenjivanja. Bodovi za pojedine operacije se ne mogu deliti.