Google+ Izgled ECDL sertifikata
Home ECDL Izgled ECDL sertifikata
Izgled ECDL sertifikata PDF Štampa El. pošta

ECDL Start sertifikat

ECDL Start sertifikat stiče kandidat koji je položio 4 modula po izboru. Garantuje da vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i rad u navedenim aplikacijama na sertifikatu.

ECDL Core sertifikat

ECDL Core sertifikat stiče kandidat koji je položio svih 7 modula. Garantuje je da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.