Google+ Vladimir Petrović
Home O nama Biografije predavača
Vladimir Petrović PDF Štampa El. pošta

 

 

vladimirp

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

 

OBRAZOVANJE


Diplomirao na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8,04.

 


 

RADNO/STRUČNO ISKUSTVO

 
Vrste angažmana:

1995-2001.      Povremeno konsekutivno prevođenje na tribinama i okruglim stolovima u organizaciji Mirovne grupe „M“, Pančevo.
1996.   Vodio višemesečni kurs engleskog za osnovce i srednjoškolce u izbegličkom kampu kod „Brodoremonta“ u Pančevu u okviru projekta Mirovne grupe „M“ namenjenog prilagođavanju prognanih i izbeglih lica, posebno dece, novim okolnostima i školama.
1998-1999.   Prevodilačka saradnja sa dr Milanom Božovićem, savetnikom u ministarstvu za poljoprivredu Savezne Republike Jugoslavije.
1998-danas   Prevođenje i držanje individualnih i grupnih privatnih časova opšteg, konverzacionog, kao i stručnog engleskog.
1999-2008.   Nastavni rad u Školi engleskog jezika “New English School” iz Pančeva, u okviru kog sve vreme angažovan na kursevima za predškolsku decu i osnovce pri Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Kačarevu. Takođe ispred “New English School” bio angažovan jednu školsku godinu na kursu za odrasle u bazi škole, dve školske godine na kursevima za predškolarce i odrasle u Starčevu, i jednu školsku godinu pri Osnovnoj školi „Bratstvo-jedinstvo“ u Alibunaru na kursevima za osnovce.
2001-2002.   Osnovni kurs engleskog za odrasle pripadnike verskih manjina u kancelariji Evangelističke crkve u Pančevu.
2003-2005.   U okviru civilnog služenja vojnog roka (prva generacija) u Domu za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak“ u Pančevu, bavio se prevodilačkim i nastavnim radom sa decom na polju engleskog i maternjeg jezika u cilju poboljšanja uspeha u školi.
2005.   Prevodilačka saradnja sa Milicom Durać, pravnicom u Ministarstvu za ekologiju Republike Srbije, posebno u domenu Arhuske konvencije.
2007-danas   Saradnja sa Branislavom Ramjancom, vlasnikom poslastičarnice „Golub“ i distributerske kuće za ukrase za torte „Torteco”na pripremi časopisa o ukrašavanju torti i prevodilački rad na istom planu, kao i na planu prevođenja radi izrade kurikuluma buduće škole poslastičarskih veština.
2008-2009.   Vodio viši kurs engleskog na „Otvorenom univerzitetu“ u Pančevu.

 

 

NEKI OD USPEHA

1999-danas      Dobro vladanje engleskim i uspeh u daljem učenju većine polaznika kurseva, kao i uspešno položeni ispiti svih studenata koji su pohađali privatne časove stručnog engleskog.
2003-2005.   Svi štićenici Doma za decu „Spomenak“ imali pozitivne i bolje ocene iz engleskog.
2004-danas   Tri polaznice kursa engleskog u Kačarevu studiraju na filološkim fakultetima, i tri pohađaju Filološku gimnaziju u Beogradu, od kojih se jedna od njih u junu 2008. upisala kao 5-ta u odeljenju za engleski. Sve su one engleski u osnovnoj školi pohađale samo kursno.
2005.   Objavljen prevod na engleski knjige „Železnica u Boki Kotorskoj“ autora Josipa Vebera, rađen u saradnji sa Ljubodragom Grujićem.
2006.   Tridesetšestogodišnji polaznik desetomesečnog početnog individualnog kursa postiže velik uspeh na nivou 4 klasifikacije škole Central Taif (nivo ispod IELTS) u Pertu, Australija, i stiče priznanja profesora i svog okruženja zbog tečnosti, gramatičkih i fonetskih kvaliteta svog engleskog.
2006.   Osmogodišnja polaznica kursa engleskog nakon samo dve školske godine učenja engleskog seli se u Pert, Australija, a, ubrzo posle upisa u englesko odeljenje redovne osnovne škole, biva prebačena u viši razred. Brza adaptacija u novoj sredini i školi usled izuzetno dobrog vladanja engleskim jezikom.
2010.    Polaznica višeg kursa engleskog uspešno polaze ispit Certificate of Advanced English pri Britanskom Savetu, dok druga polaznica sa nižim srednjim nivoom engleskog, nakon samo desetodnevne obuke, polaže 100% deo prijemnog ispita iz engleskog na Višoj turističkoj školi u Beogradu (nivo viši srednji), i upisuje istu kao student na budžetu.  

 

 

STRUČNA INTERESOVANJA I AMBICIJE


Istraživački rad na polju sintakse, fonetike i semantike engleskog jezika.
 

 

HOBIJI


Muzičko kolekcionarstvo, prevashodno chillout/lounge/downtempo muzike, i povremeno puštanje i promovisanje iste po klubovima.

 

LIČNOST


Komunikativan, druželjubiv i predusretljiv.