Google+ Opis kursa 3ds max
Home 3D dizajn Opis kursa 3Ds Max
Opis kursa 3ds max PDF Štampa El. pošta

opis3d3

 

     Program 3D Studio Max kompanije Autodesk predstavlja jedno od vodećih svetskih softverskih rešenja u oblasti 3D modelovanja i vizuelizacije.
     Zbog svoje funkcionalnosti i brojnih prednosti u odnosu na druge pakete (direktna podrška za DWG format, kao i bogata biblioteka materijala koja dolazi uz osnovnu instalaciju programa su samo neke), lako je pronašao svoje mesto u arhitekturi i srodnim oblastima (pejzažna arhitektura, dizajn enterijera i sl.).
     Osnovni kurs 3D Studio Max je namenjen prvenstveno polaznicima sa tehničkih fakulteta i obuhvata tehnike koje se koriste upravo u ovim oblastima, kao i osnove animacije.opis3d2
     Obuhvata modelovanje, materijalizaciju, renderovanje, kao i osnove animacije arhitektonskih modela. Modelovanje podrazumeva kreiranje osnovnih geometrijskih objekata, vajanje pomocu linijskih objekata (Extrude, Lathe, Bevel, Loft); Bulove operacije (unija - presek - razlika) i Editable Poly sistem (oblikovanje ljuske direktnim pristupom nižim nivoima strukture objekta). Sistem za renderovanje koji se obradjuje na osnovnom kursu programa 3ds max je standardni Scanline renderer, kao i osnove za napredno V-ray renderovanje.
     Tokom kursa najveća pažnja posvećuje se tehnikama modelovanja i materijalizacije objekata, kao i načinima osvetljavanja scena. Neke od važnijih tema koje se obrađuju su:* kreiranje osnovnih objekata i upotreba modifikatora;
* obradive površine (Editable Poly);
* rad sa linijskim objektima i načini pretvaranja linijskih objekata u trodimenzionalne površine;
* upotreba crtačkih pomagala u izradi modela;
* uvoz objekata iz AutoCAD-a i njihova dalja obrada;
* svetla (tačkasta svetla, svetla sa paralelnim zracima);
opis3d4* indirektno osvetljenje (Radiosity, Light Tracer);
* upotreba gotovih materijala I kreiranje sopstvenih;
* mapiranje objekata;
* animacija objekata I kamera;
* podešavanje parametara za rendering scena